Sectoare de activitate regulata

Expertiza noastră acumulată acoperă mai multe sectoare, oferind consultanță strategică și soluții eficiente pentru fiecare chestiune juridică specifică. Firma noastră lucrează împreună cu specialiști din zonele aferente, cum ar fi contabilitatea, fiscalitatea, notari și altele. Păstrăm relații apropiate cu alte birouri de avocatură din Europa, Africa și Statele Unite.


SERVICII | Pentru Belgia, România și pe plan internațional:


Legislația pentru imigrare

Legislația pentru imigrare se referă la politicile naționale și europene care controlează imigrarea și deportarea persoanelor. Legislația pentru imigrare diferă de la stat la stat, ținând cont și de condițiile politice de la acea vreme. Legislația pentru imigrare din Belgia este puternic influențată de legislația europeană și climatul politic actual. Aceasta înseamnă că legislația pentru imigrare din Belgia se modifică rapid ca urmare a schimbărilor din legislația belgiană sau europeană și se ajustează pe jurisprudența provenită din instanțele belgiene sau europene. Toate aceste schimbări sunt atent monitorizate de biroul nostru.

Legislația pentru persoane străine și reglementări de viză
În funcție de naționalitatea dumneavoastră, ați putea fi nevoit să aplicați pentru viză înainte de sosirea dumneavoastră în spațiul european Schengen. Solicitanții vor aplica personal la ambasada sau consulatul din statul de reședință al acestora. Aceste solicitări sunt soluționate de Biroul de Imigrări sau, în unele cazuri, de ambasadă sau consulat. Condițiile depind de tipul de viză pentru care s-a aplicat.

Biroul nostru oferă asistență în aplicațiile pentru viză, cum ar fi:
- Vize de ședere scurtă sau lungă
- Viză de student
- Viză de lucru (pe bază de carte profesională, carte de muncă, au-pair, cercetător etc.)
- Viză de turist
- Viză de afaceri
- Viză de reunificare familială.

Biroul nostru oferă, de asemenea, asistență în chestiuni în care a fost impusă o interdicție de intrare și a cărei anulare se solicită.
Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Azil și regularizare
Azil

Azilul reprezintă o formă de protecție internațională pentru persoanele care și-au părăsit țările de origine ca urmare a persecutării suferite pe bază de naționalitate, rasă, apartenență politică sau religioasă sau statutul de membru al unui anumit grup social, conform Convenției din 1951 privind statutul refugiaților.

Persoanele supuse unui risc real de vătămare gravă, în cazul reîntoarcerii în țara de origine, pot beneficia de protecție suplimentară pe teritoriul Belgiei, în situația în care nu se califică pentru statutul de refugiat conform Convenției din 1951 privind statutul refugiaților.

Vătămarea gravă se presupune a fi: pedeapsa cu moartea sau execuția; tortura, tratamentul inuman sau înjositor; o amenințare gravă la adresa vieții unui cetățean prin violență aleatorie în situația unui conflict armat internațional sau intern.

În Belgia, Biroul Comisarului General pentru Refugiați și Apatrizi analizează solicitările de azil.

Regularizare

Dacă o persoană este rezident belgian și dorește să aplice pentru un permis de ședere (rezidență) pentru o durată care depășește 3 luni, aceasta poate aplica pentru regularizare în circumstanțe excepționale. Acest lucru este posibil doar dacă solicitantul nu poate depune această solicitare către postul diplomatic din țara de origine. Orice persoană poate aplica pentru un permis de ședere (rezidență) pe considerente umanitare (articolul 9 bis din Legea pentru Străini) sau pe considerente medicale (articolul 9 din Legea pentru Străini).

Biroul Belgian de Imigrări va decide asupra acestor tipuri de solicitări.

Apatrizi

Apatridul este “o persoană care nu este considerată cetățean al niciunui Stat, conform prevederilor legale din statul respectiv”. Cu alte cuvinte, un apatrid nu este cetățean al niciunui stat. Unii se nasc apatrizi, dar alții devin apatrizi pe durata vieții.

Condiția de apatrid poate surveni din mai multe motive, inclusiv discriminarea împotriva unor anumite grupuri etnice sau religioase, sau pe bază de sex; apariția unor noi State și transferurile de teritorii între Statele existente; precum și deficiențe în legislația națională.

Apatrizii pot avea dificultăți grave în accesarea unor drepturi fundamentale, cum ar fi educația, asistența medicală, ocupația sau libertatea de mișcare.

Apatrizii se regăsesc în toate regiunile lumii, prin urmare, și în Belgia.

Apatrizii pot obține recunoaștere prin depunerea unei solicitări unilaterale către Tribunalul de primă instanță din locația de reședință.

În urma recunoașterii statutului de apatrid de către instanță, persoana în cauză va avea dreptul de a solicita permis de ședere (rezidență) pe teritoriul Belgiei, pe considerente umanitare.

Biroul nostru oferă asistență pentru:
- Solicitări de azil, proceduri de apel și, în urma recunoașterii, vă putem oferi asistență în cazul solicitărilor de reunificare familială cu refugiatul;
- Solicitări de regularizare pe considerente umanitare și/sau medicale;
- Solicitări pentru recunoașterea statutului de apatrid.

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Legislația pentru naționalitate și cetățenie
Codul Naționalității Belgiene (WBN) conține condițiile legale asociate naționalității belgiene.

Există mai multe modalități pentru obținerea naționalității belgiene în Belgia. Vă putem asista în găsirea abordării adecvate pentru dumneavoastră și vă putem oferi consultanță privind condițiile și problemele posibile de la momentul solicitării: spre exemplu, dacă solicitantul nu deține un cazier judiciar curat, sau dacă numele sunt redactate diferit în cadrul mai multor documente oficiale etc.

Biroul nostru oferă asistență pentru solicitările de naționalitate pe teritoriul Belgiei. Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Reunificare familială
Biroul nostru vă poate oferi asistență pentru procedurile de reunificare familială cu un cetățean belgian, cetățean al Uniunii Europene sau o persoană din afara spațiului comunitar, dar cu reședință temporară sau permanentă în Belgia.

TCerințele asociate unei proceduri reușite de reunificare familială diferă în cazul reunificării cu un cetățean belgian, un cetățean al Uniunii Europene sau o persoană din afara spațiului comunitar, dar cu reședință temporară sau permanentă în Belgia.

Vă putem oferi consultanță privind condițiile relevante, în special, dar fără a se limita la: cerințe de venit, cerințe de locuință corespunzătoare, precum și în ceea ce privește furnizarea de dovezi ale relației dumneavoastră cu membrul de familie din Belgia.

Vă putem oferi, de asemenea, asistență privind reînnoirea acestor permise de ședere (cardurile electronice A, B, E, E+, F și F+).

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Investiții și imigrare economică
Efectele economice ale nivelurilor fără precedent ale migrației internaționale, regăsite în ultimii ani, reprezintă punctul central al dezbaterilor politice privind politica de imigrare. S-a arătat că investițiile directe străine urmează calea migratorilor istorici, astfel după cum urmează diferențele în productivitate, tarifele de impozitare și educația.

Belgia, și în special, Flandra, se află astăzi între primele șase locații pentru investiții străine directe din lume.

În unele cazuri, o persoană poate beneficia de permis de ședere pe teritoriul Belgiei pe baza investițiilor efectuate în Belgia.

Dacă un străin dorește să lucreze în Belgia, în mai multe situații, acesta va avea nevoie să obțină un permis de muncă, la momentul aplicării pentru un loc de muncă în Belgia, sau un card profesional, în situația în care persoana în cauză dorește să opereze ca persoană fizică autorizată pe teritoriul Belgiei, indiferent dacă prestează sau nu servicii unei alte societăți.

Prin urmare, este esențial să pregătiți cu atenție solicitarea pentru un card profesional prin prisma criteriilor (cum ar fi cerințele de beneficii economice pentru Belgia/Flandra) pentru a vă asigura șanse sporite de succes, deoarece administrația are o marjă de apreciere subiectivă, la momentul analizei dosarului.

Biroul nostru oferă asistență pentru:
- Solicitări de permis de muncă tipurile A, B, C și Cardul European Albastru;
- Solicitări pentru un card profesional, astfel încât să puteți desfășura activități în calitate de persoană fizică autorizată în Belgia, indiferent dacă activați sau nu în cadrul unei societăți;
- Proceduri de apel, în situația în care eliberarea unui card profesional sau card de muncă a fost respinsă;
- Solicitări de reînnoire a permiselor de muncă sau cardurilor profesionale;
- Solicitări de rezidență pe baza unor activități profesionale în Belgia, pentru imigrantul economic și familia sa, precum și reînnoirea acestuia.

Biroul nostru păstrează relații apropiate cu secretariatele sociale, fondurile de asigurări sociale pentru persoanele fizice autorizate și notari, precum și cu consultanți fiscali care pot oferi asistență suplimentară privind chestiunile fiscale în cauză.

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Relocare și expatriați
Dacă un străin dorește să lucreze în Belgia, în mai multe situații, acesta va avea nevoie să obțină un permis de muncă dacă aplică pentru un loc de muncă în calitate de angajat în Belgia, sau un card profesional, dacă acesta dorește să lucreze ca persoană fizică autorizată în Belgia, indiferent dacă operează sau nu în cadrul unei societăți.

Biroul nostru oferă asistență pentru:
- Solicitări de permis de muncă tipurile A, B, C și Cardul European Albastru;
- Solicitări pentru un card profesional, astfel încât să puteți desfășura activități în calitate de persoană fizică autorizată în Belgia;
- Proceduri de apel, în situația în care eliberarea unui card profesional sau card de muncă a fost respinsă;
- Solicitări de reînnoire a permiselor de muncă sau cardurilor profesionale;
- Solicitări de rezidență pe baza unor activități profesionale în Belgia, pentru imigrantul economic și familia sa, precum și reînnoirea acestuia.

Biroul nostru păstrează relații apropiate cu secretariatele sociale și cu fondurile de asigurări sociale pentru persoanele fizice autorizate, precum și cu consultanți fiscali care pot oferi asistență suplimentară privind chestiunile fiscale în cauză.

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.

Drept privat internațional

Recunoașterea actelor străine de stare civilă, cum ar fi certificate de căsătorie, de divorț, de naștere etc.
În momentul în care un străin își mută domiciliul pe teritoriul Belgiei, starea civilă a persoanei respective va fi menționată în registrul nostru național.

Deseori, apar diferite probleme în ceea ce privește recunoașterea actelor străine de divorț, căsătorie și naștere.

Biroul nostru vă poate oferi consultanță și asistență în aceste chestiuni, în cazul în care unul dintre aceste acte nu este recunoscut de către o autoritate din Belgia. Se pot demara proceduri de apel înaintea tribunalului de primă instanță sau tribunalului de apel.

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Solicitare pentru căsătorie sau concubinaj
Dacă un cuplu dorește să se căsătorească sau să semneze o declarație de concubinaj, funcționarul public va încerca să descopere care este motivul dorinței de căsătorie sau a semnării declarației de concubinaj. Este acesta pentru a confirma sau constitui o relație sustenabilă sau pentru ca unul dintre parteneri să obțină permis de ședere?

Biroul nostru vă poate oferi consultanță și asistență în ceea ce privește procedura de solicitare pentru căsătorie sau concubinaj.

Vă putem oferi, de asemenea, asistență în ceea ce privește procedurile de apel înaintea tribunalului de primă instanță sau tribunalului de apel în situația în care o solicitare pentru căsătorie sau concubinaj, pe teritoriul Belgiei, a fost refuzată.

Vă rugăm să o contactați pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.

Drept privat și dreptul familiei

Divorț și pensie alimentară
Încheierea unui concubinaj înregistrat

Dreptul belgian recunoaște concubinajul înregistrat (wettelijk samenwonen / cohabitation légale) drept o alternativă la căsătorie. Dreptul pentru concubinajul înregistrat stipulează drepturile și îndatoririle fiecărui partener față de locuința familială comună, costuri, bunuri și datorii asociate. Pentru a încheia un concubinaj înregistrat, una sau mai multe părți trebuie să înștiințeze, în scris, ofițerul de stare civilă.

Intentarea procesului de divorț în Belgia

Dacă ați fost căsătorit(ă), instanțele din Belgia vor procesa solicitarea dumneavoastră de divorț dacă cel puțin unul din cei doi parteneri este rezident în Belgia. Dacă sunteți rezident al altor state, va trebui să intentați divorțul la instanța locală cu jurisdicție asupra zonei în care ați locuit ultima dată, ca și cuplu.

Condiții pentru divorț

În Belgia, cuplurile au dreptul de a divorța prin acord comun (onderlinge toestemming / consentement mutuel) sau ca urmare a unor diferențe ireconciliabile.

Pentru divorțul de comun acord, nu este necesară expunerea de motive sau prezentarea de probe. Ambii soți trebuie, bineînțeles, să fie de acord, în acest sens, și să se prezinte la instanțe, la momentele corespunzătoare.

Pentru divorțul ca urmare a unor diferențe ireconciliabile, sunt necesare probe pentru a demonstra imposibilitatea continuării căsătoriei de către cei doi. Exemple de probe ar fi:

- Probe scrise, fotografice sau de alt tip în ceea ce privește diferențele ireconciliabile, cum ar fi dovezi de violență fizică, abuz infantil sau relație extraconjugală;
- O separare fizică a locuințelor, pentru o perioadă de cel puțin șase luni de zile, dacă ambii soți au căzut de acord asupra divorțului;
- O separare de peste un an de zile, dacă doar unul dintre soți solicită divorțul.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește acțiunea de divorț. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin, la d.dobrin@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Custodie
Există o serie de chestiuni practice privind copii și în legătură cu care dumneavoastră (sau instanța) va trebui să luați (să ia) o decizie:

- Acces parental: custodia comună este regula dominantă, în cazul unui divorț. Aceasta nu înseamnă că, în unele cazuri, nu se pot solicita alte aranjamente.
- Unde vor trăi copiii?
- Unde vor fi aceștia domiciliați?
- Cine va primi alocația de creștere a copilului?În cazul custodiei comune, în principiu, fiecare dintre dumneavoastră va primi o parte din alocația de creștere a copilului.
- Ce se va întâmpla cu școala copiilor?

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește acțiunea de custodie. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin, la d.dobrin@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Adopție
- Adopția interstatală este procedura prin care un copil care a fost deja adoptat sau care va fi adoptat este dus într-un stat, altul decât statul său de reședință uzuală. Implică, deseori, deplasarea dintr-un stat străin către Belgia deoarece părintele adoptiv este belgian (sau străin) lu trăiește în Belgia.

- Adopția străină este procedura care a fost realizată în alt stat. În acest caz, se face distincția între adopțiile emise într-un stat care face parte din Convenția de la Haga și adopțiile din statele care nu sunt parte a acestei Convenții.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește acțiunea de adopție. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin, la d.dobrin@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Moștenire
În Belgia, orice avere trece în contul moștenitorilor persoanei decedate în două modalități:

1. Cu respectarea legilor stricte privind moștenirile și care vin în beneficiul membrilor familiei (urmași, părinți și frați sau surori) și soțului/soției, într-o ordine fixă de succesiune.
2. Cu respectarea dorințelor proprii ale unei persoane, în ceea ce privește dispunerea averii sale, conform celor exprimate prin testament.

Dacă o persoană decedează fără a lăsa un testament, legile belgiene privind moștenirile vor decide persoana/persoanele care moștenesc averea. În principiu, transferul este automat, iar moștenitorii nu necesită un ordin judecătoresc pentru a prelua posesia moștenirii cuvenite:

1. Copii și nepoți.
2. Părinți și rudele acestora.
3. Frați, surori și rudele acestora..
4. Dacă niciunul dintre aceștia nu există, statul belgian este beneficiar.

Soția supraviețuitoare este, de asemenea, considerată un moștenitor, dar măsura drepturilor de moștenire ale acesteia depind de situația specifică.

Dreptul belgian prevede un sistem de calitate de moștenitor forțată și care protejează anumiți moștenitori, astfel încât aceștia să nu poată fi excluși de la moștenirea unei părți a averii unei persoane. Acest sistem conservă o parte a averii, definită prin lege („rezerva”) pentru moștenitorii protejați, chiar dacă persoana lasă în urmă un testament. Moștenitorii protejați sunt anumiți membrii de familie și soțul/soția.

Dacă datoriile depășesc bunurile, moștenitorii au dreptul de a refuza moștenirea. Aceste decizii sunt supuse unor limitări temporale:

- Trei luni, pentru realizarea inventarului,
- Patruzeci de zile, pentru decizia privind acceptarea sau respingerea averii.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește procedurile de moștenire. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin, la d.dobrin@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.
Dreptul contractual, de chirie și de asigurări
Dreptul contractual din Belgia este dominat de reglementările Codului Civil și, în funcție de sectorul în care este încheiat contractul, alte legi, cum ar fi Dreptul Muncii sau Legea Concurențială. În momentul intrării într-o relație contractuală, părțile trebuie să respecte prevederile acesteia și termenii stipulați în contract. În caz contrar, există posibilitatea declanșării unui conflict în instanță, pe baza neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

Un contract încheiat în Belgia va conține termeni contractuali expreși. Acești termeni au rolul de a defini clar maniera în care se va desfășura relația contractuală. În absența termenilor expreși, se vor folosi alte anumite proceduri pentru a defini răspunderea, limitările și interpretarea neglijenței.

În cazul semnării unui contract în Belgia, ambele părți trebuie să înțeleagă termenii, răspunderile și obligațiile care debutează odată ce contractul intră în vigoare. Generalmente, un contract în Belgia trebuie să cuprindă informații despre:

- tipul contractului;
- identitatea părților;
- descrierea scopului fiecărei părți în contract;
- natura obligațiilor și modalități de suspendare a acestora;
- plată și taxe (dacă există);
- durată și denunțare;
- răspundere, forță majoră.

Contractul va fi adaptat în funcție de sectorul de activitate în care va fi utilizat conform intereselor părților, cum ar fi contracte de închiriere, contracte de vânzare/cumpărare de bunuri, contracte de muncă și multe altele.

În Belgia, există patru tipuri de contracte de închiriere:

- Pe termen scurt (trei ani sau mai puțin);
- Pe nouă ani (inclusiv contracte pe perioade determinate, între trei și nouă ani);
- Pe termen lung (peste nouă ani);
- Pe durata vieții.

Opțiunea standard este contractul pe nouă ani. Aceasta ar putea părea șocant pentru cineva care își schimbă domiciliul dintr-o zonă în care un contract pe 12 luni este considerat contract pe termen lung, dar aceasta nu înseamnă că sunteți nevoit să locuiți în sau să plătiți pentru proprietate pe întreaga durată a contractului. Diferențele esențiale între tipurile de contracte sunt:

- Momentul în care poate apărea o majorare de chirie;
- Momentul în care proprietarii pot transmite înștiințări;
- Momentul în care chiriașii pot oferi preaviz și care sunt penalitățile aferente.

Dreptul pentru asigurări din Belgia definește contractul de asigurare drept „un contract conform căruia, în schimbul plății unei prime fixe sau variabile, o parte, asiguratorul, se angajează față de o altă parte, deținătorul poliței, să furnizeze beneficiul stipulat în contract, în eventualitatea apariției unui eveniment nesigur, și a cărui apariție, în funcție de circumstanțe, nu este dorită de asigurat sau de beneficiar” (Articolul 1A din Legea Contractelor de Asigurări din 1992). Orice contract de asigurare trebuie să prezinte un element de nesiguranță și, conform jurisprudenței, trebuie încheiat cu o societate de asigurări.

Legislația din Belgia nu definește sensul "contractului de reasigurare". Reasigurarea este definită ca fiind activitatea care constă în acceptarea unor riscuri cedate de o societate de asigurări sau de o altă societate de reasigurare (Articolul 4(1), Legea Reasigurărilor din 2009).

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește aceste proceduri. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin la d.dobrin@compitum-law.eu sau pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu, sau telefonați la numărul de telefon +32 (3) 248 06 02.

Dreptul muncii și Dreptul pentru angajare

Dreptul muncii și Dreptul pentru angajare
Contracte de muncă

Contractul de muncă este un contract prin care o persoană, lucrătorul, se angajează să lucreze, în schimbul unei remunerații salariale, pentru o altă persoană, angajatorul, și acest lucru are loc sub autoritatea celui din urmă. Cele patru elemente esențiale din orice contract de muncă sunt, prin urmare: contractul, munca, salariul și autoritatea angajatorului (relația de subordonare).

Legislația privind contractele de muncă stipulează că orice clauză prin care angajatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral condițiile de muncă este nulă și neavenită.

Un contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu trebuie enunțat în scris. Viceversa, orice alte contracte de muncă și clauze contractuale trebuie exprimate în scris.

Totuși, în practică, contractele de muncă în scris sunt deseori folosite pentru a împiedica apariția problemelor legate de probe.

Contractele de muncă pentru care este necesar un document scris sunt:

- Contracte de muncă pentru studenți
- Contracte de muncă pe perioadă determinată sau contracte pentru munci specifice
- Contracte de înlocuire
- Contracte cu normă incompletă
- Contracte pentru realizarea unor munci temporare
- Contracte pentru utilizarea unui angajat intern.

Clauzele care necesită a fi exprimate în scris sunt:

- Clauze de judecată,
- Clauze de neconcurențialitate.

Denunțarea contractului: demisie sau concediere

Angajatorul sau angajatul are dreptul de a denunța, în orice moment, un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu condiția respectării anumitor formalități. Ca regulă, contractele pe perioadă determinată nu pot fi reziliate.

Preavizul se va furniza în scris și va indica debutul și durata perioadei de preaviz. Această perioadă diferă în funcție de funcția dumneavoastră, de lucrător manual sau de angajat la birouri, sau dacă angajatul își înaintează preavizul (demisia) de bunăvoie sau dacă angajatorul oferă preaviz (concediere).
Perioada de preaviz va începe în ziua de luni din săptămâna următoare săptămânii în care a fost înaintat preavizul.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește aceste proceduri. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin la d.dobrin@compitum-law.eu sau la +32 (3) 248 06 02.

Dreptul Penal și Dreptul Rutier

Dreptul Penal
Dreptul penal este o ramură juridică și conține extrem de multe caracteristici și cutume.

În cazul dosarelor penale, asistența oferită de un avocat cu experiență este de importanță vitală. Dacă sunteți acuzat, persecutat sau sunteți victima unei infracțiuni, având un avocat cu experiență de partea dumneavoastră, drepturile dumneavoastră vor fi mai bine protejate.

Dacă sunteți suspectat de comiterea unui delict, acest lucru poate avea consecințe semnificative pentru dumneavoastră și situația dumneavoastră.

În contextul unor investigații infracționale, este posibil să vă confruntați cu percheziții ale domiciliului, urmărirea telefoanelor, putând chiar să fiți privat de libertate.

Recent, conform legislației europene, legiuitorul belgian a hotărât că orice inculpat are dreptul la un avocat, pe durata tuturor audierilor.

În calitate de parte lezată sau reclamant, aveți o serie de drepturi. De la depunerea plângerii penale, audiere, lucrări de judecată civilă și regulile justiției, la judecata în instanță penală și soluționarea intereselor civile, puteți utiliza asistența furnizată de către avocatul dumneavoastră pentru a vă asigura că solicitările dumneavoastră se vor face auzite.

Chiar și în urma clasării unui caz în care solicitați despăgubiri pentru daunele suferite, vă puteți consulta cu avocatul dumneavoastră pentru a afla demersurile disponibile, în continuare. Dacă sunteți beneficiarul unei asigurări private de viață cu răspundere civilă (asigurare familială) cu acoperire pentru asistența juridică, asiguratorul dumneavoastră va acoperi (parțial) costurile și onorariile noastre.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește aceste proceduri. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin la d.dobrin@compitum-law.eu sau pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu, sau telefonați la numărul de telefon +32 (3) 248 06 02.
Dreptul Rutier
Sectorul de Drept Rutierinclude apărare penală pentru Poliție și Tribunale corecționale, cum ar fi încălcări de viteză, delicte privind fuga de justiție, starea de ebrietate și beție, lovire involuntară și aplicarea de lovituri și bătăi involuntare cauzatoare de deces, alte încălcări ale regulilor rutiere, legislația privind serviciile de dirijare a traficului rutier și alte legi rutiere.

Dreptul rutier include, de asemenea, toate aspectele unui accident, inclusiv evaluarea răspunderii și bugetul de despăgubiri ale victimelor, ambele în contextul unei soluționări pe cale amiabilă și în soluționarea disputelor, precum și recuperarea daunelor și alte contestații de revendicări de daune din partea părților adverse.

Dacă dumneavoastră, în calitate de victimă sau suspect, în aceste cazuri, sunteți implicat în acțiuni înaintea Instanței Polițienești și dețineți asigurare de răspundere cu asistență juridică, asiguratorul dumneavoastră se va ocupa de majoritatea cheltuielilor dumneavoastră.

Biroul nostru vă poate oferi asistență în ceea ce privește aceste proceduri. Vă rugăm să o contactați pe Dana Dobrin la d.dobrin@compitum-law.eu sau pe Veerle Vanneuville la v.vanneuville@compitum-law.eu, sau telefonați la numărul de telefon +32 (3) 248 06 02.

Deveniți partenerul nostru


Contactați-ne